top of page

NYKÖPING RESECENTRUM

PÅGÅENDE

Nyköpings kommun och Trafikverket samverkar i ett gemensamt projekt för att skapa ett resecentrum i Nyköping. Resecentrum Nyköping syftar till att avsevärt öka tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet för ett mer integrerat och hållbart resande. (ur Funktions- utformnings- och gestaltningsprogrammet.) 

Resecentret är resultatet av en tävling som Sweco vann. 

 

Våren 2020 kontaktades Gudmundsson Arkitektur (GA) av WSP som fått uppdraget att omvandla det vinnande förslaget på resecentret till handlingar för upphandling.

GA gjorde gemensam sak med EttElva Arkitekter AB och har sedan hösten 2020 jobbat med projektet i tät samverkan med WSP och Trafikverket.

 

Våren/sommaren 2023 kommer bygghandlingar vara klara.

2548_NYKÖPINGS RECECENTRUM_220422.jpg

Bilder:
EttElva Arkitekter AB

Bilder: Sweco.

bottom of page