top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

LINDBACKEN

Byggnaden är placerad precis vid entrén till området Lindbacken i Uppsala.

Den ligger jämte en befintlig Ica-butik och innehåller ett antal verksamheter i två plan. Verksamheterna är vårdcentral, apotek, frisör, gym, restaurang samt en fritidsgård som Uppsala kommun driver.

Huset är helt murat i lättbetong. Både ytterväggar och alla innerväggar. Det ger en hållbar och säker byggnad. Dess form och storlek kan sägas vara inspirerat av en traditionell lada. För att ta ner storleken och delvis visa på dess varierande innehåll och hyresgäster har vi delat upp fasaden i flera större färgfält. De valda kulörerna är dämpade jordfärger.

bottom of page