top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

RADHUS HÖLLVIKEN

Radhus i Höllviken
Radhus byggda i egen regi, när jag var delägare i XYZ Arkitekter. I projektet ingick också konstnärlig utsmyckning av Jeanette Granberg. Det består av ett antal fågelholkar på ett plank vid husets parkering. Tanken var att se hur samspelet mellan de olika boendekategorierna skulle fungera.

bottom of page