top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

VILLA KH

Villa KH
Sommarhus/permanentboende i Nacka. Huset är konstruerat för att relativt lätt kunna byggas om när detaljplanen tillåter det.
Villa KH i Elle Interiör
Villa KH finns snyggt redovisad i Elle Interiör nr 4, maj 2012. Text av Cia Wedin och foto av Anna Kern.

bottom of page